top of page

Karasjok kommune søker personell til skadefellingslag

Karasjok kommune søker skadefellingsleder og personell til skadefellingslag for store rovdyr og ettersøkslag for skadet vilt.

Det søkes om skadefellingsleder, samt 8-10 medlemmer i kommunalt rovvilt fellingslag og ettersøkslag for skadet hjortevilt.

Mannskapene på fellingslaget er underlagt fellingsleder. Oppdragsområdet er først og fremst innenfor Karasjok kommune, men det kan også bli aktuelt å delta i fellingsforsøk i andre kommuner.


Søknadsfrist 14.01.21

Søknad sendes til: postmottak@karasjok.kommune.no

eller

Kárášjoga gielda Karasjok kommune Postboks 84 9735 Kárášjohka Karasjok

14 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Medlemsmøte

Når: Onsdag 23.02.22 kl. 1800 Hvor: SápmiKo Saker: • Evaluering av elgjakt 2021 • Sett elg skjema • I forhold til bestandsplan • Elgjakt 2022 • Kvote • Elgtrekning 2022

Årsmøte

Torsdag 25.03.21 kl 1800 på skytterhuset

Comments


bottom of page