Medlemsmøte 16.01.20

Medlemsmøte torsdag 16.01.20 på nrk sapmi kl. 1800


Saker:

1. Evaluering av elgjakt 2019

· Sett elg skjema

· Fellingsprofil

2. Elgjakt 2020

· Kvote

· Annet

3. Elgjakt område NORD

4. Evaluering/endring av jaktfelts traseer

5. Årsmøte

6. Eventuelt2 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Årsmøte

Torsdag 25.03.21 kl 1800 på skytterhuset

Karasjok kommune søker personell til skadefellingslag

Karasjok kommune søker skadefellingsleder og personell til skadefellingslag for store rovdyr og ettersøkslag for skadet vilt. Det søkes om skadefellingsleder, samt 8-10 medlemmer i kommunalt rovvilt f

Elgtrekning 2020

Elgtrekning 2020 Tid: Fredag 08.05.20 fra kl. 1400 Sted: Sammfunnshuset i Karasjok