top of page
411903_341722005903313_518458387_o_–_K

Karasjok elgjegerforening

Org.nr: 994 298 763

Karasjok elgjegerforening ble stiftet 15.juni 1982

Foreningens formål er:

–Ivareta elgjegernes interesser.

–Arbeide for å bevare viltbestanden

–Arbeide for en fornuftig jaktpolitikk når det gjelder elgstammen

–Arbeide for å skaffe jaktmuligheter for medlemmene

–Arbeide for økt ferdighet i bruk av våpen

–Samarbeide med myndighetene for å fremme foreningens formål

–Samarbeide med andre foreninger som arbeider i samsvar med foreningens formålsparagraf

–Arbeide for rekruttering av jegere

bottom of page